Novi portal je u izradi.

Poštovani korisnici,

U toku je rad na migraciji podataka na novi portal CInMED-a.
Do potpune funkcionalnosti portala, stari portal bit će dostupan na linku.

Servis za klijente je trenutno dostupan na linku.